Sosyal Medyada Hasta Fotoğraflarının Paylaşımı

Günümüzde sosyal medyada hastaların öncesi sonrası fotoğraflarının paylaşılmasına çokça rastlar olduk. Bu durum özellikle burun estetiğine olan talebi artırmakta ve hastaların  ameliyata karar verme sürecinde kolaylaştırıcı rol oynamaktadır. Bu kolaylaştırıcı etki nedeniyle öncesi/sonrası fotoğraflar talep oluşturmaya ve hasta çekmeye yönelik örtülü bir reklam olarak kullanılmaya başlamıştır. Malesef, sosyal medyayı en iyi kullanan hekimin en iyi olduğu şeklinde yanlış bir algı oluşmaktadır. Sosyal medyada görülen öncesi/sonrası fotoğraflar, onu paylaşan doktorun özenle seçtiği en iyi sonuçları olup genelde belli açılardan ve özel ışıklar altında çekilmiş resimlerdir.

Ameliyat süreci, sonrası ve yaşanabilecek olumsuzlukların göz ardı edilip sadece mükemmel sonuçlara odaklanma gibi bir handikapı  beraberinde getirir bu tip fotoğraflar… Oysa ki doktor, internette paylaştığı fotoğraflara göre değil,   mesleki deneyimine, meslek etiğine gösterdiği özene, yüz yüze iletişime geçtikten sonra ona duyulan güvene,   hastasına yaklaşımına,  sorunlar karşısında takındığı tutuma, mesleğini yapış tarzına, göre seçilmelidir.

Sosyal medya kullanımında amaç; öncesi/sonrası fotoğraf koyarak, hasta mahremiyetini hiçe sayarak doktorun kendi hasta potansiyelini arttırmaya çabalaması değil; kişileri estetik cerrahi konusunda bilgilendirmek ve doktorun estetiğe kendi bakış açısını ifade etmek olmalıdır.

Unutmayın meslek etiğine ve hasta mahremiyetine saygı duyan ve işini iyi yapan bir doktorun zaten talep oluşturmak ve hasta çekmek gibi bir kaygısı yoktur.

Kaldı ki; mevcut yasalar gereği sosyal medyada -izin alınmış dahi olsa- hastalara ait ameliyat öncesi ve sonrası fotoğrafların paylaşımı yasaktır. Yasalara ve hasta mahremiyetine  olan saygımız gereği biz BEST üyesi doktorlar olarak yaptığımız ameliyatlara ait bu görüntüleri paylaşamıyoruz.

​Ancak kliniklerimize geldiğinizde izin veren hastalarımıza ait yüzlerce fotoğrafı görüp, ameliyat sonrası nasıl bir görünümünüz olacağına dair bir fikir edinme şansınız olacaktır.

Scroll to top