Maksillofasiyal Cerrahi

Yüz Bölgesi Travma, Kırık ve Tümörleri
Maksillofasiyal cerrahi, plastik cerrahinin ana uğraşı alanlarından biridir ve birbirinden farklı birçok hastalığın tedavisini bünyesinde barındırır. Kliniğimizde sıkça uyguladığımız ve plastik cerrahi biliminin maksillofasiyal cerrahi tedavileri yaptığı ana hastalıkları şu şekilde özetlenebilir:

Yüz Bölgesi Travma ve Kırıkları
Yüz bölgesi travmaları basit bir kesiden alt ve üst çene kırıklarına kadar uzanan bir yelpazede incelenebilir. Göz çevresi travma ve kırıkları, yüz bölgesinde yer alan fasiyal sinir adını verdiğimiz yüz siniri kesiler yüz bölgesi travmalarında sıkça karşılaşılan diğer durumlardır.

Burun, Dudak ve Kulak Tümörleri
Deri tümörleri bazen burun, kulak ve dudak gibi dokulardan kaynaklanabilir veya bu bölgeler de yayılabilir. Plastik Cerrahi, Rekonstruksiyon tekniklerini kullanarak eksik organları ve dokuları çeşitli yöntemlerle tamamlar.

Tükürük Bezi Hastalıkları ve Tümörleri
Tükürük bezi tümörleri kulak önü veya çene altında genellikle ağrısız bir şişlik şeklinde başlar ve çevre dokulara yayılır. Plastik Cerrahi tükürük bezi tümörlerinin tedavisini de gerçekleştirir.

Rekonstrüktif Cerrahi
Travma veya tümör sonucu kaybolan veya hasar gören yumuşak doku ve kemik defektlerinin onarımı da gerçekleşmektedir.

Op.Dr. Ali Tufan Soydan
BEST Kurucu Üyesi

Scroll to top